Aby oszukać czas…

Listopadowe spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej rozpoczęło się jak zawsze o godzinie 17stej, wyjątkowo w drugi czwartek miesiąca. Po omówieniu bieżących spraw, poeci prezentowali swoje najnowsze utwory. Czwartego listopada LGL gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie. Przy dźwiękach muzyki literaci czytali własną poezję. Spotkanie to zainspirowało bibliotekarki z Czernikowa, które napisały wiersz – patchwork sklejony z różnych wersów utworów członków Grupy.

***
Aby oszukać czas ( Jerzy Kowalski)
Piszę /sonatę/ z ograniczoną muzyką/ miłości bez płaczu/ płaczu bez miłości ( Jacek Urbanek)
Lubię nakręcać zegary/ mam wtedy pewność/, że sekundy pracują dla mnie (Miłosz Marcin Zawadzki)
Pod nieboskłonem nagich myśli szukam namiętności ( W. Chojnicka)
… zbieram przeszłość… (Monika Kowalska)
Chciałbym być psem… ( Sławomir Ciesielski)
… patrzeć na ciszę…(Katarzyna Anna Juras)
Zamykam oczy/ by móc poznać cię lepiej (Ewa Joanna Rozen)
Dotknij we mnie przyczynę wszystkich czułości /a zostanę dla ciebie najpiękniejszą formą/podróży do pierwszego ze światów wspólnych (Janusz Czerwiński)
Wszystkim, kim chciałabym, żebyś dla mnie był ( Justyna Maćkowiak)
[wszak]
… wchodzisz w mój sad sekretny ( Jadwiga Jałowiec)
Mój ogród jest namiastką Edenu/ namalowany tchnieniem wiosny / i ręką aniołów ( Anna Orenkiewicz)
Tylko ty wejdź w me ogrody ( Katarzyna Kotyl- Gabryszewska)
Bądź jak Ikar/ dostrzeż z wyżyn nowe horyzonty ( Marek Janicki)
[Ja także]
Chcę oderwać się od ziemi/ odlecieć daleko stąd… ( Celina Górecka)
[A ponieważ]
W życiu nie można być wszędzie ( Jan Manewicz)
Tutaj chcę mieszkać, pracować, żyć ( Czesława Krystyna Chojnicka)
Przeżyć całe życie, aby na końcu zostać zwyczajnie niczym ( Wiesława Cybulska)
[dlatego]
Chwytam każdą sekundę/ mnożę przez milion / i powtarzam nieustannie/ trwaj, tylko trwaj ( Monika Kozicka)
Od tego czasu dziwne rzeczy się dzieją (Waldemar Panert)
Krzesło dawno poszłoby spać, /ale właśnie czyta wiersze/ z kieszeni moich spodni ( Roman Zasowski)
[Muzo]
Nie budź mnie/ … / nie przewiduję / przebudzenia (Grażyna Ryska)
A może to życie i czas/ okalecza nas (Zbigniew Żuchowski)
[jednak]
Nie będę smutny, kochani rodacy/ jak weźmiecie się do uczciwej dla kraju pracy ( Jan Kukowski)
Pogódźmy się z czasem! Myśl młoda niech wzlata! ( Joanna Cywińska)
[dziś]
Życzymy sobie szczęścia w życiu/i śpiewamy pieśni przy kieliszku/odlatujemy ( Agnieszka Wilczak)
Więc niech się szczęści też może być na nowy rok ( Dariusz Chrobak)

***