Biblioteka – miejsce na czasie

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie po raz dwudziesty pierwszy  włącza się w organizowany od 2004 roku – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2024 odbywa się w dniach 8-15 maja i przebiegać będzie pod hasłem: Biblioteka – miejsce na czasie. W ramach akcji odbędą się: wycieczki i lekcje biblioteczne, spotkanie z poezją LGL, fantowa loteria dla czytelników oraz uroczysty dzień bibliotekarza dla członków SBP koło w Lipnie.

W świecie wirtualnej rzeczywistości, w świecie sztucznej inteligencji BIBLIOTEKA jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie. To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki i inne niestandardowe formy. “Biblioteka – miejsce na czasie” to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty.