Biblioteka z dobrym klimatem – rekrutacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie serdecznie zaprasza bibliotekarzy na jednodniową wizytę studyjną pod hasłem „Biblioteka z dobrym klimatem”. Zapraszamy bibliotekarzy działających w środowiskach lokalnych zbliżonych wielkością do naszego, z woj. kujawsko – pomorskiego (powiat aleksandrowski, lipnowski, radziejowski i rypiński), którzy prowadzą aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego. Zakładana ilość uczestników to 15 osób. Wizyta odbywa się w ramach programu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Start: 22.10.2014 r. (środa), godz. 10.00 – 16.00
Plan wizyty:
1) Powitanie i przedstawienie planu wizyty.
2) Rys historyczny biblioteki. Zwiedzanie siedziby Biblioteki Głównej.
3) Zaprezentowanie działalności Koła SBP w Lipnie.
4) Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i Partnerami Biblioteki. Dyskusja.
5) Przerwa kawowa.
6) Biblioteka miejsce dla wszystkich. Prelekcja.
7) Rola biblioteki w spełnianiu duchowych potrzeb człowieka. Prezentacja multimedialna.
8) Biblioteka otwarta na twórczość. Prelekcja.
9) Prezentacja LGL. S. Ciesielski.
10) Warsztaty literackie – „Sztuka czytania i interpretacji poezji”.
11) Lunch.
12) Spacer po Lipnie.
13) Ewaluacja wizyty.

Celem wizyty będzie upowszechnienie dobrych pomysłów i praktyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, na rzecz zwiększenia czytelnictwa i wsparcia dla aspiracji kulturowych, w tym literackich mieszkańców Lipna. Celem wizyty będzie ukazanie roli biblioteki w tworzeniu klimatu dla istnienia Lipnowskiej Grupy Literackiej i pomoc w organizowaniu jej działalności. Podczas wizyty zostanie przedyskutowane partnerstwo z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Rekrutacja odbędzie się za pomocą formularza zgłoszeniowego wysyłanego pocztą e-mailową oraz tradycyjną. Zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 10.10.2014 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 54/ 288 35 35. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy.