„#Biblioteka”

15 maja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek do czytelni przybyła klasa Va ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie. Wraz z uczniami w lekcji bibliotecznej pt. „#Biblioteka” wzięli udział opiekunowie Ewa Dobroś i Bożena Ostrowska. Celem spotkania było przybliżenie uczniom zadań biblioteki oraz jej rodzajów.

Promocji książek i czytelnictwa przyświecało hasło: „Czytanie jest trendy”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja książek zabawek, a wspólna gra w „głuchy telefon” wywoływała salwy gromkiego śmiechu. Tytuły lektur podawane podczas zabawy zmieniały się w sposób komiczny. Piątoklasiści w dobrych humorach wrócili do swoich szkolnych obowiązków.