Podstawa prawna

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasta Lipno. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
Bezpośredni nadzór administracyjno-gospodarczy nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Lipno. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Ksiąnica Kopernikańska w Toruniu.

Prawną podstawę funkcjonowania Biblioteki w szczególności przepisy


Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 04.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 4341
25.08.2019 // www.biblioteka-lipno.pl/bip