Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie są udostępniane na wniosek zainteresowanego. W załączniku wzór wniosku.

Załącznik:
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 09.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 09.11.2014
Dokument oglądany razy: 3473
20.01.2020 // www.biblioteka-lipno.pl/bip