Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 6/2023

Powiększ zdjęcie Skan zarządzenia_1 6/2023

Zarządzenie Nr 6

  1. o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

z dnia 31.05.2023 r.

 

 

-  w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Oddziale dla dzieci  Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Lipnie.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. Nr 205 z 2008, poz. 1283), zarządzam, co następuje:

12 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/2023

Zarządzenie Nr 5/2023

Zarządzenie Nr 5/2023
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
z dnia 22.03. 2023r.

 

 

 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

 

 

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2023

Zarządzenie nr 4/2023

ZARZĄDZENIE NR   4/2023
z dnia 08.03.2023  roku
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

 

w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

zarządza się, co następuje:

14 marca 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 4/2023