Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
z dnia 12.01.2021r.

 

 w sprawie wprowadzenia Planu Pracy  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2022

16 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 8/2021
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
z dnia 6.12.2021r.

 

- w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników MBP w Lipnie.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  §1

Zarządza się, co następuje:

Wyznaczamy dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę w następujący sposób:

  • 24 grudnia 2021 r. (piątek) - za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.,
  • 7 stycznia 2022 r. (piątek) – za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r.

   §2

 Zamieszczenie informacji o treści zarządzenia na stronie internetowej biblioteki oraz tablicy ogłoszeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie

 

  §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 7/2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
z dnia 09.11.2021roku
p.o. Dyrektora
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych
Na podstawie  art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

24 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7/2021