Zarządzenie nr 7/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
z dnia 09.11.2021roku
p.o. Dyrektora
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych
Na podstawie  art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

 

zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 14/2020 z dnia 01.12.2020 roku,  wprowadzające Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.

§ 2

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest prowadzony w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.

§ 3

Przyszłe zmiany w treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie wymagają zmiany niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-11-24
Data publikacji:2021-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:237