Zarządzenie nr 1/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2022

Zarządzenie nr 1/2022
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
z dnia 12.01.2021r.

 

 w sprawie wprowadzenia Planu Pracy  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2022

 Na podstawie :

Statutu Miejskiej Biblioteki publicznej w Lipnie, nadanego Uchwalą NR XIII/89/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 listopada 2007 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.01.2008r. zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Plan Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       

 

p.o. Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lipnie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2022-01-16
Data publikacji:2022-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:326