Zarządzenie nr 2/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 2/2022

p.o  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

z dnia 14.01.2022r.

 

 w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2022

 

 

Na podstawie :

Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, nadanego Uchwalą NR XIII/89/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 listopada 2007r. oraz paragrafu10. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.01.2008r. zarządzam , co następuje:

§1

 Wprowadzam Plan Finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2022-04-04
Data publikacji:2022-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:183