Zarządzenie nr 3/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 3/2022

p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

z dnia 15.03. 2022r.

 

 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

Na podstawie:

 art. 69 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w MBP w Lipnie wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie z dnia. 02.06.2008 r., zarządzam, co następuje:

 §1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznej według Planu kontroli na rok 2022 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Ustalam wzór Protokołu z przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

         

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2022-04-04
Data publikacji:2022-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:191