Zarządzenie nr 5/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2021

Zarządzenie  nr 5/2021
p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
z dnia 15.04.2021r.

 w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

 

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

Zarządza się, co następuje:

 §1

Zostaje odwołany Inspektor Ochrony Danych Pan Marcin Kominiarczyk a  na nowego Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Tomasz Szwed

§2

Traci moc Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 31.07..2018r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Iwona Kowalska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-04-19
Data publikacji:2021-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:716