RSS
A A A K

Cele i zadania Biblioteki

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Miasta Lipna. Zapewnia obsługę biblioteczna mieszkańców miasta oraz służy rozwijaniu potrzeb informacyjnych
i edukacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Ziemi Dobrzyńskiej.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników w Biblioteki,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków w informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturowego miasta,
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
  • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną,
  •  wprowadzenie i rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwienie użytkownikom dostępu do Internetu oraz innych żródeł informacji elektronicznej,
  • organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie bibliotek na terenie miasta Lipna,
  • badanie stanu i stopnia zaspakajania potrzeb czytelniczych (ankiety czytelnicze, rozmowy terapeutyczne ).Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 04.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 4 500