RSS
A A A K

Podstawa prawna

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasta Lipno. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
Bezpośredni nadzór administracyjno-gospodarczy nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Lipno. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Ksiąnica Kopernikańska w Toruniu.

Prawną podstawę funkcjonowania Biblioteki w szczególności przepisy

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz.539z p?? 1/4 n. zm. );
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z póź n. zm.);
  • Ustawy z dnia 25 pa 1/4 dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, z p?? 1/4 n. zm.);
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. );
  • Statut Biblioteki.


Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 04.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 4 647