RSS
A A A K

Załatwianie spraw

     Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych, zamieszczonym w zakładce Regulaminy.

     Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogąą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w Sekretariacie Biblioteki (wypożyczalnia dla dorosłych).

      Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy wtorek w godz. 9:00 do 13:00.

    Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego .Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 09.11.2014
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 09.11.2014
Dokument oglądany razy: 4 556