RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 15.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzenie 6 i 7 / 2020

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia 2020

 1. Zarządzenie Nr 1/2020 p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie z dnia 09.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2020
 2. Zarządzenie Nr 2/2020 p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 14.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na 20120 rok.
 3. Zarządzenie Nr 3/2020 p.o. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmiany załącznika Nr1 do „ Instrukcji Obiegu i kontroli dokumentów księgowych w MBP w Lipnie” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2017 r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2017r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 4. Zarządzenie nr 4/2020 p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej W Lipnie
  z dnia 15.01.2020r. w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątki imiennej Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
 5. Zarządzenie nr 5/2020 p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
  z dnia 15.01.2020r.w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr11 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.

Zarządzenia 2019

 1. Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na 2019 rok.
 2. Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na 2019 rok.
 3. Zarządzenie Nr 3/19 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 25.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 4. Zarządzenie Nr 4/19 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 06.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.
 5. Zarządzenie Nr 5/19 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania komisji selekcji materiałów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania i wyceny darów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 7. Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 25.06.2019 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 8. Zarządzenie Nr 8 /2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 16.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, zlokalizowanej w Lipnie, Osiedle Sikorskiego 15.
 9. Zarządzenie Nr 9 /2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 01.10.2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania z materiałami bibliotecznymi wyłączonymi ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 10. Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 09.10.2019 roku w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 11. Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 05.11.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek zlikwidowanej Filii Bibliotecznej Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 12. Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 06.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Lipnie.
 13. Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 26.11.2019 r. w sprawie likwidacji pieczęci i pieczątki Filii Bibliotecznej Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.

Zarządzenia 2018

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2018.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 09.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2018.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 05.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008 r.
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Lipnie.
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 14.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian godzin pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie w okresie wakacyjnym tj. od 23 czerwca do 01 września 2018 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie powierzenia uprawnień i obowiązków podczas nieobecności Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 9. Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 14.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 10. Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 14.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Zarządzenia 2017

 1. Zarządzenie Nr 1 /2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 2. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w MBP w Lipnie” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2016 r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.06.2016 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 04.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2017.
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 13.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na 2017 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 13.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 15.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 7. Zarządzenie Nr 7/2017Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1, 3, 5 do Zarządzenia Nr 20/2010 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, oddziału dla dzieci, Filii Bibliotecznej Nr 2, Filii Bibliotecznej Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008 r.
 9. Zarzadzenie Nr 9/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 18.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Lipnie.
 10. Zarządzenie Nr10/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Oddziale dla dzieci oraz Filii Bibliotecznej Nr 2 i Filii Bibliotecznej Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Lipnie.
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zmiany godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w okresie wakacyjnym tj. od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zakupu książek oraz prenumeraty czasopism w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 27 października 2017 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
 14. Zarządzenie Nr 14/ 2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenia 2016

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 12.01.2016r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016.
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 13.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016.
 3. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 18.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia Planu zastępstw pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 5. Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 7. Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zmiany godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w okresie wakacyjnym tj. od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
 8. Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.07.2016 r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzenia obowiązków.
 9. Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 03.10.2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.

Zarządzenia 2015

 1. Zarządzenie Nr 1 /2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 15.01.2015 r. w sprawie
  wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2015.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 16.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2015.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 11.06.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 23.06.2015r. w sprawie  zmiany godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie w okresie wakacyjnym, tj od 17 czerwca do 31 sierpnia 2015r.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.07.2015r. w sprawie postępowania z pieczątkami stosowanymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 13.07.2015r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie
 7. Zarządzenie Nr 7/2015r.  Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 07.08.2015r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzania obowiazków.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 08.10.2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Głównemu Księgowemu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora MBP w Lipnnie z dnia 26.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 10. Zarządzenie 10/2015 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 07.12.2015r. w sprawie ustalenia dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w 2105 roku w sobotę.

Zarządzenia 2014

 1. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 17.01.2014r. roku w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2014.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 12.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2014.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 06.06.2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie
 4. Zarządzenie Nr 4/2014r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 27.06.2014r. w sprawie zmiany godzin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie - Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych Nr 2 i Nr 4 w okresie wakacyjnym, tj od 30 czerwca do 30 sierpnia 2014r.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 03.07.2014r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzenia obowiązków.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 30 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008 r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 15.12.2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

Zarządzenia 2013

 1. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 25.01.2013r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
 2. Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 25.01.2013r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy MBP w Lipnie na 2013r.
 3. Zarządzenie nr 3/2013r. Dyrektora MBP w Lipnie, z dnia 02.04.2013r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr5 do Regulaminu Organizacyjnego MPW w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.
 4. Zarządzenie nr 4/2013r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 17.06.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora MBP w Lipnie, z dnia 18.06.2013r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród i wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Nagród Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 6. Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora MBP w Lipnie, z dnia 24.06.2013r. w sprawie zmiany godzin pracy Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych Nr 2 i Nr 4 w Lipnie w miesiącach wakacyjnych.
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora MBP w Lipnie, z dnia 04.07.2013r. w sprawie delegowania uprawnie? i powierzania obowiązków.
 8. Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MBP w Lipnie Nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.
 9. Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 13.09.2013r. w sprawie delegowania uprawnie? i powierzania obowiązków.
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 04.11.2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.


Zarządzenia 2012

 1. Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 2. Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
 3. Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 03.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu Pracy MBP w Lipnie na 2012 r. 
 4. Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z 01.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego MBP w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.
 5. Zarządzenie nr 5/2012r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.03.2012r. w sprawie ustalenia wolnej od dyżuru soboty w dniu 7 kwietnia 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
 6. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 19.04.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 7. Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 22.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie oraz Filii Bibliotecznej Nr2 i Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.
 8. Zarządzenie nr 8/2012r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 28.06.2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie w 2012r.
 9. Zarządzenia nr 9/2012r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 02.08.2012r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzania obowiązków.
 10. Zarządzenie nr 10/12 Dyrektora MBP w Lipnie dnia 14.12.2012r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzenia obowiązków.

ZARZĄDZENIA 2011

 1. Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora MBP w Lipnie z 03.01.2011 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego MBP w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2008 z dnia 08.01.2008r.
 2. Zarządzanie nr 2/2011 z 04.01.2011 w sprawie wprowadzenie planu finansowego MBP w Lipnie na rok 2011.
 3. Zarządzenie nr 3/2011 z 05.01.2011 w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont.
 4. Zarządzenie nr 4/2011 z 07.01.2011 w sprawie pobierania opłat od czytelników, do których zostały wysłane upomnienia czytelnicze.
 5. Zarządzenie nr 5/2011 z 16.01.2011 w sprawie wprowadzenia Planu pracy MBP w Lipnie na 2011 rok.
 6. Zarządzenie nr 6/2011 z 01.02.2011 w sprawie zasad przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników MBP w Lipnie.
 7. Zarządzenie nr 7/2011 z 07.02.2011 w sprawie wprowadzenia Planu szkoleń pracowników MBP w Lipnie.
 8. Zarządzenie nr 8/2011 z 11.04.2011 w sprawie wprowadzenia Planu urlopów pracowników MBP w Lipnie na rok 2011.
 9. Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 22.06.2011r. w sprawie zmiany godzin pracy Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych Nr 2 i Nr 4 w Lipnie w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu 2011 r.
 10. Zarządzenie nr 10/2011r. z dnia 15.07.2011r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzenia obowiązków.
 11. Zarządzenie nr 11/2011r. z dnia 21.08.2011r. w sprawie zasad prowadzenia ksiąg inwentarzowych dla składników majątkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.
 12. Zarządzenie nr 12/2011r. z dnia 13.09.2011r. w sprawie delegowania uprawnień i powierzania obowiązków.
 13. Zarządzenie nr 13/2011r. z dnia 18.10.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie
 14. Zarządzenie nr14/2011r. Dyrektora MBP w Lipnie z dnia 28.12.2011r. w sprawie zmiany Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2011r.

ZARZĄDZENIA 2010

 1. Zarządzenie nr 1/2010 z 04.01.2010 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MBP w Lipnie wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2008 z dnia 08.01.2008.
 2. Zarządzenie nr 2/2010 z 05.01.2010 w sprawie wprowadzenia planu finansowego MBP w Lipnie na rok 2010.
 3. Zarządzenie nr 3/2010 z 06.01.2010 w sprawie aktualizacji zakładowego planu kont.
 4. Zarządzenie nr 4/2010 z 11.01.2010 w sprawie wprowadzeni Planu Pracy MBP w Lipnie na rok 2010.
 5. Zarządzenie nr 5/2010 z 21.04.2010 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 1 maja 2010 roku.
 6. Zarządzenie nr 6/2010 z 30.06.2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w MBP w Lipnie.
 7. Zarządzenie nr 7/2010 z 02.07.2010 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników MBP w Lipnie.
 8.  Zarządzenie nr 8/2010 z 05.07.2010 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w MBP w Lipnie.
 9. Zarządzenie nr 9/2010 z 09.07.2010 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w MBP w Lipnie.
 10. Zarządzenie nr 10/2010 z 09.07.2010 w sprawie delegowania uprawnień i powierzania obowiązków.
 11. Zarządzenie nr 11/2010 z 26.07.2010 w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 Euro w MBP w Lipnie.
 12. Zarządzenie nr 12/2010 z 27.07.2010 w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w MBP w Lipnie.
 13. Zarządzenie nr 13/2010 z 27.07.2010 w sprawie zasad rejestrowania umów w MBP w Lipnie.
 14. Zarządzenie nr 14/2010 z 28.07.2010 w sprawie zarządzania ryzykiem w MBP w Lipnie.
 15. Zarządzenie nr 15/2010 z 28.07.2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w MBP w Lipnie.
 16. Zarządzenie nr 16/2010 z 30.07.2010 w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów MBP w Lipnie oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
 17. Zarządzenie nr 17/2010 z 02.08.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracownicze w MBP w Lipnie.
 18. Zarządzenie nr 18/2010 z 03.08.2010 w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej oraz zasady przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w MBP w Lipnie.
 19. arządzenie nr 19/2010 z 05.08.2010 w sprawie zmian godzin pracy Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych Nr 2 i Nr 4 w Lipnie w miesiącach wakacyjnych w 2010 r.
 20. Zarządzenie nr 20/2010 z 10.08.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wypożyczalni dla dorosłych, czytelni, Filii Bibliotecznej nr 2,Filii Bibliotecznej nr 4 MBP w Lipnie.
 21. Zarządzenie nr 21/2010 z 15.09.2010 w sprawie wprowadzenia Planu Rozwoju MBP w Lipnie na lata 2010-2013.
 22. Zarządzenie nr 22/2010 z 04.11.2010 w sprawie delegowania uprawnie? i powierzania obowiązków.
 23. Zarządzenie nr 23/2010 z 10.12.2010 w sprawie ustalenia zasad odbioru dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 roku.Opublikował: Ewa Charyton
Publikacja dnia: 15.01.2020
Podpisał: Ewa Charyton
Dokument z dnia: 16.11.2014
Dokument oglądany razy: 4 928