Cele i zadania Biblioteki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Miasta Lipna. Zapewnia obsługę biblioteczna mieszkańców miasta oraz służy rozwijaniu potrzeb informacyjnych
i edukacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Ziemi Dobrzyńskiej.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników w Biblioteki,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków w informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej,
 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturowego miasta,
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną,
 •  wprowadzenie i rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwienie użytkownikom dostępu do Internetu oraz innych źródeł informacji elektronicznej,
 • organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie bibliotek na terenie miasta Lipna,
 • badanie stanu i stopnia zaspakajania potrzeb czytelniczych (ankiety czytelnicze, rozmowy terapeutyczne )

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie
Data utworzenia:2021-02-16
Data publikacji:2021-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1176