„Co się dzieje, jak się nie je”

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie znalazła się już po raz drugi w gronie placówek uczestniczących w programie „Globalnie w Bibliotekach”. 24 października do czytelni lipnowskiej biblioteki przybyli uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 2.


W tym dniu bibliotekarze przeprowadzili warsztaty na podstawie specjalnego scenariusza wprowadzającego w tematykę głodu. Podczas spotkania pt., „Co się dzieje, jak się nie je” uczniowie mogli porozmawiać o trudnym temacie głodu, o którym czasem słyszą w mediach lub w rozmowach dorosłych. Zaprezentowane filmy skłoniły dzieci do dyskusji na poważny temat dotyczący miejsc występowania głodu oraz skali tego zjawiska. Różnorodne metody dydaktyczne, które zostały zastosowane podczas warsztatów sprawiły, że szóstoklasiści aktywnie uczestniczyli w tych ciekawych zajęciach.