Czytaliśmy razem – z całą Polską

5 września 2015 roku na Placu Dekerta, odbyła się 4 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której przedstawiciele władz samorządowych miasta, radni, „ludzie pióra” oraz znane osoby z życia kulturalnego i społecznego czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich.

Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

Atrakcji było, co niemiara, od konkursu dotyczący życia i twórczości B. Prusa, konkursu plastycznego dla dzieci pt.”Lalki ze sklepu Wokluskiego” oraz możliwość ozdobienia przyniesionych egzemplarzy pamiątkową pieczęcią przysłaną z Prezydenckiej Kancelarii. Lipnowscy bibliotekarze częstowali pyszną i słodką drożdżówką ze śliwkami i kruszonką. Zaintrygowani przebiegiem wydarzeń przechodnie przystawali, na dłuższą chwilę, by posłuchać fragmentów tekstów „Lalki”. Fundatorem nagród dla uczestników konkursów był Urząd Miejski w Lipnie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Lipna – Pan Paweł Banasik. W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania za udział w tak wyjątkowym i niepowtarzalnym wydarzeniu, jakim było Narodowe Czytanie „Lalki’ B. Prusa. Narodowe Czytanie w Lipnie odbyło się dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników lipnowskich instytucji kultury, Pana Burmistrza, Pani Sekretarz oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że sobotnie spotkanie z tekstami Bolesława Prusa przekonało obecnych, że nawet najlepsza adaptacja filmowa nie może zastąpić oryginalnego dzieła. T o był dobry sposób na radosne spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym, w towarzystwie osób, które łączy miłość do rodzimej literatury, do wspólnej tradycji i szacunku dla dziedzictwa wszystkich Polaków. Organizatorem tego, jakże ważnego i ciekawego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście była Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie, przy wsparciu Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie i Urzędu Miejskiego w Lipnie. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji Narodowego Czytania.
Fragmenty powieści „Lalka” Bolesława Prusa czytali:

 1. Burmistrz Miasta Lipna – Pan Paweł Banasik.
 2. Sekretarz Miasta – Pani Renata Gołębiewska.
 3. Pani Anna Kukowska – Sokołowska – przyjaciel biblioteki, mieszkanka Lipna.
 4. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie – Pan Maciej Kmita.
  5. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Lipnie – Pani Hanna Kułak.
  6. Pan Andrzej Trojanowski – mieszkaniec Lipna, przyjaciel biblioteki.
  7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie – Pani Marzena Blachowska.
  8. Pani Nina Kaczorowska – mieszkanka Lipna, przyjaciel biblioteki.
  9. Pan Piotr Kicia – Agencja Ubezpieczeniowa „Mini- Max” w Lipnie.
  10. Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipnie – Pani Krystyna Rykowska.
  11. Radny Rady Miejskiej w Lipnie – Pan Zbigniew Napiórski.
  12. Przewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej – Pan Sławomir Ciesielski.
  13. Lipnowska Grupa Literacka – Pani Monika Kozicka.
  14. Lipnowska Grupa Literacka – Pani Celina Górecka.
  15. Lipnowska Grupa Literacka – Pani Czesława Krystyna Chojnicka.
  16. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie – Pani Krystyna Smolińska.
  17. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie – Pan Marcin Kawczyński.
  18. Redaktor Naczelny Tygodnika Lipnowskiego – Pani Ewelina Fuminkowska.
  19. MCK w Lipnie – Pan Krzysztof Kowalewski.
  20. Nowości Dziennik Toruński – Pani Małgorzata Chojnicka.