Dentobus w Lipnie

Na zaproszenie biblioteki do Lipna przyjedzie Dentobus. Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W Dentobusie dzieci zostaną poddane bezpłatnym badaniom takim jak: ocena stanu zębów i zgryzu, intensywności próchnicy oraz ewentualnej profilaktyki fluorkowej. Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku, z czym, jest on całkowicie bezpłatny.


Zespołem przeprowadzającym badania będzie lekarz stomatolog i asystentka/higienistka stomatologiczna. Profilaktyką zostaną poddane tylko te dzieci, których rodzice wyrażą zgodę, czyli podpiszą wymagany formularz. Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na bezpłatne badania, muszą wypełnić formularz zgody. Wszyscy zainteresowani przyjazdem Dentobusu, mogą się w tej sprawie kontaktować z Miejską Biblioteką Publiczną w Lipnie, tel. 54/ 288 35 35. Termin przyjazdu: 1 sierpnia 2019 r. godz. 9:00. Plac Dekerta.