Dotacja na zakup nowości wydawniczych

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6800,00 zł na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.


Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wzbogacenie zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowań dotyczących życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że w roku ubiegłym obchodzony był rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w roku bieżącym obchodzimy rok Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena oraz św. Jana Pawła II. Zakupiona zostanie również literatura piękna dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych oraz lektury szkolne.

Zachęcamy czytelników do zgłaszania propozycji książek, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki na adres e-mail: biblioteka.lipno@wp.pl, telefonicznie 54 2883535 lub osobiście w siedzibie biblioteki.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”