Dotacja z Biblioteki Narodowej

     Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie otrzymała dotację na dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, który szczególny nacisk kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych.


W ramach dotacji celowej nasza biblioteka pozyskała środki w wysokości 7 568, 00 złotych. Środki finansowe przeznaczone będą na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla wszystkich placówek bibliotecznych z terenu miasta Lipna. Już na początku września rozpocznie się zakup książek, które przekażemy do użytku naszym czytelnikom.
Zakup zostanie zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.