Działalność kulturalno- edukacyjna

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zachęca do zapoznania się z działalnością kulturalno- edukacyjną na rok 2016. Głównym celem biblioteki jest popularyzacja książki i krzewienie pasji czytelniczych. Prowadząc różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej lipnowska biblioteka kieruje się potrzebami środowiska. Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważną pozycję w pracy biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą, jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek bibliotecznych.


W 2016 roku biblioteka skupi się na głównych kierunkach swego działania: udostępnianiu zbiorów, informacji, działalności kulturalno-oświatowej. Aby zwiększyć siłę oddziaływania kulturalnego w środowisku zamierzamy kontynuować współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami. Plan działalności kulturalnej na rok 2016