Dzień Bibliotekarza

Lipnowscy Bibliotekarze serdecznie dziękują za piękne kwiaty i życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza Burmistrzowi Miasta Lipna Pawłowi Banasikowi oraz wszystkim sympatycznym czytelnikom.