Dzień Języka Ojczystego

Dnia 21 lutego w czytelni odbyła się lekcja z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem spotkania było podniesienie świadomości językowej wśród młodzieży oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. Wspólnie omówione zostały najczęściej popełniane błędy językowe.

Uczniowie poznali homofony, czyli takie słowa, które brzmią identycznie, ale różnią się pisownią i znaczeniem. Ze świecą trzeba szukać kogoś, kto nigdy nie popełnia błędów. Byki zdarzają się wszystkim – dzieciom, profesorom, dziennikarzom i mnie bibliotekarce, przyznaję się z rumieńcem na twarzy. Cała sztuka polega na tym, żeby jak najszybciej wytropić takiego byka i chwycić go za rogi.
Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z polonistką Małgorzatą Kowalską-Tuszyńską usłyszeli słowa głoszone przez Mikołaja Reja : ” A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.” Wedle powyższego musimy dbać o nasz język ojczysty i pięknie go używać.