Dzień Poezji w bibliotece

W ramach przypadającego 21 marca Światowego Dnia Poezji już dziś w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przeprowadzone warsztaty poetyckie. Spotkanie rozpoczęło się od informacji na temat obchodów tego święta w Polsce i na świecie.


Uczniowie otrzymali zadania językowe, które miały na celu pobudzenie wyobraźni oraz wykazanie umiejętności korzystania z licznych źródeł informacji. Poszukiwanie rymów do konkretnych wyrazów ożywiło przebieg lekcji i wywołało wiele pozytywnych emocji. Zgodnie z ideą UNESCO nie zabrakło recytacji wierszy pochodzących z ostatniego tomiku Lipnowskiej Grupy Literackiej. Za dużą aktywność oraz sumienne wykonywanie zadań uczniowie zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Zaproszenie do warsztatów przyjęła klasa szósta integracyjna, ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką nauczyciela języka polskiego Małgorzaty Kowalskiej-Tuszyńskiej i nauczyciela wspomagającego Jolanty Stępczyńskiej.