Dzień poezji w lipnowskiej czytelni

Z okazji Światowego Dnia Poezji zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjął Sławomir Ciesielski, przewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie.

Wachlarz pytań skierowanych do gościa spotkania był naprawdę rozległy – od zagadnień jak powstaje wiersz, po pytania dotyczące życia osobistego ,inspiracje poetyckie, czy te czysto ekonomiczne związane z wydaniem tomiku wierszy. Wielu twórców i krytyków literatury od zawsze próbuje ustalić czym jest poezja. Robert Frost, amerykański poeta, tak ją zdefiniował : „ Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli, a myśli znajdują swoje słowa”.