Dziennikarstwo w praktyce

10 sierpnia w czytelni lipnowskiej biblioteki w ramach wakacyjnych zajęć zorganizowano spotkanie z dziennikarzem. Zajęcia prowadzone przez znaną, lipnowską dziennikarkę Małgorzatę Chojnicką pozwoliły grupie młodych ludzi poznać tajniki pracy dziennikarza.

Zaproszony gość opowiadał dzieciom o tym, jak przebiega proces powstawania materiału dziennikarskiego; od momentu szukania tematu, poprzez zbieranie materiału i późniejsze nadawanie tekstowi ostatecznego kształtu.
Pani Małgosia podkreślała, jak istotną rolę pełnią szczegóły oraz jak ważne jest używanie poprawnej polszczyzny. Nabyte w czasie zajęć umiejętności dzieci mogły wykorzystać w praktyce tworząc własną gazetkę.