Feriada 2023

Pierwszy dzień ferii w  lipnowskiej bibliotece  wypełniony  był atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci.  Najmłodsi miło, wesoło i  inspirująco spędzili czas . 

Zajęcia świetlicowe z elementami gimnastyki rozluźniającej wprowadziły dzieci w dobry nastrój, zaś ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy, dały efekty w poprawności wypowiadanych zdań.  Wspólne zabawy i prace w grupach pozwoliły dzieciom się zintegrować. ..Wspólne zabawy i prace w grupach pozwoliły dzieciom się zintegrować. Wspólne zabawy i prace w grupach pozwoliły dzieciom się zintegrować Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy; Ćwiczenia logopedyczne usprawnia Wspólne zabawy i prace w grupach pozwoliły dzieciom się zintegrować.