Gimnazjaliści w bibliotece

W dniach 16, 17, 18 grudnia do Biblioteki przybyli uczniowie trzech klas Gimnazjum Publicznego w Lipnie. W czytelni odbyły się lekcje biblioteczne na temat źródeł informacji znajdujących się w jej zasobach. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat rodzajów słowników, encyklopedii, leksykonów.

Potrafią już odróżnić źródła wiedzy piśmienne i niepiśmienne, dokumentalne i instytucjonalne. Gimnazjaliści wiedzą także, dokąd skierować swoje kroki, by poznać historię swojego miasta, regionu, powiatu i województwa.