Legendy polskie

16 marca uczniowie zerówki i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Maliszewie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych zorganizowanych przez lipnowską bibliotekę. Lekcję biblioteczną zatytułowaną „Polskie legendy” przygotowała i poprowadziła Iwona Kowalska bibliotekarka oddziału dla dzieci.


Na początku spotkania uczniowie zapoznali się z rolą, jaką pełni biblioteka w środowisku oraz obejrzeli najciekawsze książki-zabawki. Nie zabrakło również głośnego czytania słynnych legend o Bazyliszku. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały pięknych opowieści a następnie poprawnie odpowiadały na zadawane pytania. Miło spędzony czas z legendami w bibliotece na pewno pozostanie w pamięci najmłodszych.