Lekcja biblioteczna – Internetowe niebezpieczeństwo

15 stycznia w czytelni lipnowskiej biblioteki uczniowie klasy Vc ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Lipnie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, przeprowadzonej w formie warsztatów. Temat spotkania świetnie wpisał się w działalność czytelni, ponieważ od wielu lat istnieje w bibliotece czytelnia internetowa. W szkole, na lekcjach z Panią Małgorzatą Kowalską-Tuszyńską, uczniowie obejrzeli filmy dotyczące zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.


Spotkanie było, więc podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie podzielili się również osobistymi przypadkami, w których doświadczyli zagrażających sytuacji. Efektem końcowym warsztatów było wykonanie oraz prezentacja plakatów edukacyjnych obrazujących skutki nieprzestrzegania zasad bezpiecznego surfowania w Sieci.