Listopadowe wiersze

W jesienne piątkowe popołudnie w sali kameralnej MCK po raz kolejny spotkała się Lipnowska Grupa Literacka. Po omówieniu spraw bieżących literaci przystąpili do twórczego dialogu. Rozmowy dotyczyły powstałego tomiku „ Dla Poli: Pamięci Apolonii Chałupiec z okazji 125 rocznicy urodzin”, wydanego przez Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp.z o. o. Podczas spotkania literaci czytali swoje listopadowe wiersze.