Magiczny wieczór z poezją

11 grudnia odbyła się promocja „Almanachu poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej”. Publikację zebrał, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył prof. dr hab. nauk humanistycznych Mirosław Krajewski.

Celem tego wydarzenia kulturalnego było umocnienie więzi z regionem, promowanie dorobku poetyckiego poetów związanych z Lipnowską Grupą Literacką oraz zamknięcia obchodów 25-lecia LGL. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Lipnie, ludzie związani z kulturą, bibliotekarze, rodziny i grono przyjaciół oraz poeci – bohaterowie tego wieczoru.

W ramach spotkania odbyła się również promocja płyty z nagraniem wierszy Lipnowskiej Grupy Literackiej. Piątkowy wieczór poezji uświetnił program artystyczny o treści regionalnej w wykonaniu solistów MCK Lipnie. Atmosfera tego wieczoru była niezwykła, a wokół unosił się „duch” poezji. Sądząc po pełnej frekwencji i obecności na sali zarówno poetów wywodzących się z LGL, jak i poetów rypińskich cel tego wydarzenia udało się osiągnąć. W imieniu organizatorów kierujemy słowa podziękowania do wszystkich osób, które wzięły udział we wspólnym wieczorze poezji i poddały się magii lipnowskiego klimatu.
Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Partnerzy: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie i Lipnowska Grupa Literacka.