Majowa amnestia

Uprzejmie prosimy wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek, o dostarczenie ich do biblioteki. W razie zagubienia książek można przynieść w zamian inne wartościowe pozycje po ustaleniu z bibliotekarzem. Czas trwania amnestii: 02 – 31.05.2016 r.