Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 marca na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Świętozostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club – Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Nazwa organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, powieściopisarze.

Cel PEN Clubu to promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Ludzie pióra skupieni wokół Lipnowskiej Grupy Literackiej zostali w tym dniuobdarowani skromnymi upominkami. W piątkowe spotkanie z poezją nie zabrakło prezentacji wierszy powstałych w ostatnim czasie.

Monika Kozicka
Filozofka

Nie filozofuje
bo zbyt płytkie jej myśli
tylko powierzchni idei dotykają

Spuszcza głowę
czasem
by przyjrzeć się temu
po czym stąpa

Nie znajduje wyjścia
z problemów egzystencji
Nie wygłasza teorii o istnieniu świata

Słucha, lecz
nie raz posądzi kogoś
o brak władzy sądzenia

Nie wie
czy dobro liczy się już z intencji
Wierzy, wątpi, gubi się

Znajduje teorie
i tworzy swoje
Wręcz nie do uwierzenia

Czasem ja kameleon z tłem szarym jedność tworzy
Milczy grupowo
Mówią, że tak trzeba robić

Nietrwale jednak
Nie potrafi udawać
Chociaż paradoks kłamcy zna od podstaw

Jak rzecz sama w sobie
Niepoznawalna
Żyje gdzieś na krawędziach
Małego wszechświata