Moje inspiracje twórczością Henryka Sienkiewicza

Włączając się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie uroczyście podsumowała konkurs plastyczny skierowany do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Celem konkursu było rozwijanie talentów artystycznych i doskonalenie umiejętności manualnych, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni oraz promocja czytelnictwa.


Na konkurs napłynęło 7 prac. Ocenie podlegała nie tylko estetyka wykonania, ale też oryginalność pomysłów, ujecie tematu oraz różnorodność stosowania technik plastycznych. Jury postanowiło wszystkim uczestnikom przyznać pierwsze miejsca. Gratulujemy umiejętności i pomysłów. Przeprowadzono również Quiz o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, łącząc pytania dotyczące jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę, a bibliotekarze podziękowanie za zorganizowanie konkursu.