„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej Narodowe Czytanie

9 września Lipno ponownie dołączyło do dziesiątek miejscowości w całej Polsce, w których odbywało się głośne czytanie. Podczas tegorocznej, dwunastej odsłony Narodowego Czytania spotykaliśmy się, aby wspólnie przeczytać „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W sobotnie przedpołudnie, na Placu Dekerta Anna Zalewska, bibliotekarka z wypożyczalni dla dorosłych, odczytała list od Prezydenta RP a później fragmenty „ Nad Niemnem”, zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych miasta, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych  w Lipnie,  Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie , kpt.  Wydziału operacyjno – rozpoznawczego  Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, osoby związane z życiem kulturalnym i społecznym, sympatycy biblioteki.

Narodowe Czytanie w Lipnie odbyło się dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz Urzędu Miejskiego w Lipnie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud, jaki włożyli w interpretację tekstu oraz poświęcenie czasu, by uświetnić swoją obecnością tę ogólnopolską akcję wspólnego, głośnego czytania. Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali upominki, w postaci audiobooku „Nad Niemnem”. Płyty ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej czytali :

Paweł Banasik – Burmistrza Miasta Lipna.

Małgorzata Chojnicka- dziennikarka, przyjaciel biblioteki.

Katarzyna Skarżyńska – Radca prawny, mediator sądowy, przyjaciel biblioteki.

Marcina Jaworskiego dziennikarza, fotoreportera.

Maria Rykowska –  poetka regionalna, członkini Lipnowskiej Grupy Literackiej.

Denisa Miljković Lewandowska –  poetka regionalna, członkini Lipnowskiej Grupy Literackiej.

Monika Kozicka – Nauczycielka, poetka regionalna, członkini Lipnowskiej Grupy Literackiej.

Małgorzata Małkińska- Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Lipnie

Sebastian Lewandowski -Radny Rady Miejskiej.

Anna Domeradzka -Radna Rady Miejskiej.

Jolanta Zielińska – mieszkanka Lipna .

 Krystyna Insadowska – sympatyk biblioteki .

Agnieszka Bieńkowska Śliwińska -Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania.

Paweł  Śliwiński – kpt.  Wydziału operacyjno – rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Joanna Lewandowska-Nauczycielka języka polskiego Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.

Iwona Grubecka nauczycielka  ZST w Lipnie

Ewelina Wójcik i Jakub Kowalski uczniowie kl. IV TL ZST w Lipnie .

Grażyna Watkowska  mieszkanka Lipna .

O oprawę muzyczną zadbali Arkadiusz Świerski -Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz Miłosz Makowski- Instruktor MCK w Lipnie.