Nie wiem, co to poezja…?

We wtorkowe przedpołudnie Sala Kameralna Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zgromadziła recytatorów z szóstych klas lipnowskich Szkół Podstawowych na konkursie recytatorskim zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Poezji przez Miejską Bibliotekę Publiczną.


Salę wypełnili zaproszeni goście, miłośnicy poezji oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy w formie wolontariatu wspierają pracę bibliotekarzy. Po wysłuchaniu interpretacji, jury w składzie: Czesława Krystyna Chojnicka, Ewa Rozen, Anna Borkowicz-Sawicka, zadecydowało następująco: pierwsze miejsce przyznało Karolinie Małkiewicz z SP nr 5 za wiersz pt. „ Spóźnialski”, drugie miejsce dla Wiktorii Jankowskiej z SP nr 2 za wiersz „Spóźniony słowik”, trzecie miejsce zdobyła Klaudia Kłudkowska z SP nr 3 za wiersz pt. „Zoo”. Szczególne wyróżnienie otrzymali Maja Kopczyńska z SP nr 3 oraz Kacper Klejster z SP nr 4.Pozostali uczestnicy tj. Wiktoria Janowicz, Izabela Ciechanowska, Julia Kałmin, otrzymali również nagrody za udział w konkursie.
Do uświetnienia konkursu przyczynili się sponsorzy: Agencja Ubezpieczeniowa MINI-MAX Piotr Kycia, Zdzisława i Zbigniew Ostrowscy Centrum Ubezpieczeń FORMAT, Monika Wysocka Sklep „VIRGO”, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

„Nie wiem, co to poezja
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem czasami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić (…)”

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI