Noworoczne spotkanie z poezją

10 stycznia spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej rozpoczęło się wizytą kolędników. Przybyli z kolędą na ustach i najlepszymi życzeniami na Nowy Rok. Tego popołudnia Magdalena Grzywaczewska zaprezentowała swój debiutancki tomik pt. „Czas moich słów”.

Kazimierz Rink w posłowiu do tomiku streszcza tematykę wierszy, zauważając, iż „ich wiodącym motywem pozostaje mikrokosmos przeżyć najintymniej prywatnych i wyjątkowo osobistych (…) dotykając fenomenu i specyfiki skrywanej gdzieś głęboko kobiecości, poruszają w nas to coś leżące na pograniczu wzruszenia i współodczuwania z podmiotem lirycznym”. Kolejne spotkanie LGL odbędzie się 14 lutego, o godz. 17.