Noworocznego spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej

Podczas noworocznego spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej, 9 stycznia, Jan Manewicz zaprezentował trzeci już w swoim dorobku literackim tomik, pt.” Moc myślenia”. Wcześniej ukazały się: „Rozmyślne myślenie” i „Władza myślenia”. Wydany obecnie tomik zawiera 100 wierszy, z których część autor zaprezentował w trakcie wieczoru. Promocja upłynęła w miłej, literackiej atmosferze.

Jan Manewicz
Biała kartka…
Biała kartka pierwsze strofy
To jak życia boski dar
Płynie źródłem z mojej duszy
W każdym słowie ludzki gwar

W głosach słychać szloch cierpienie
Życia żeby przetrwać dzień
Słychać ból i poniżenie
Wokół nas już tylko cień

Cichy szmer złotej stalówki
Kreśli obraz martwych słów
Jest nieziemski poza ludzki
W tym obrazie boski duch

Duch bezwzględny w swej boskości
Dręczy myśli je wyzwala
Wnika w serca głaszcze pieści
Działa jak wzburzona fala