Nowości wydawnicze w bibliotece

Lipnowska biblioteka rozpoczęła realizację zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych pozyskanych z Programu Wieloletniego na lata 2016-20120 „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Na ten cel biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7400,00 zł. Nowe książki czekają na czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych. Wkrótce kolejne zakupy nowości. Zapraszamy do odwiedzin i wypożyczeń!

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”