Ochrona Danych osobowych – RODO

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie informuje, że Inspektorem Ochrony Osobowych w jednostce jest Pan Marcin Kominiarczyk, adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.

  • (podstawa prawna: art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ).