Oddaj przetrzymywaną książkę

Szanowni Czytelnicy
W dniach od 10 listopada do 31 grudnia 2017 r. ogłaszamy abolicję dla mało zdyscyplinowanych Czytelników, którzy z powodu choroby, wyjazdu lub innych życiowych sytuacji nie oddali książek w regulaminowym terminie. Biblioteka pragnąc odzyskać przetrzymywane – czasem nawet przez kilka lat – zbiory postanowiła dać czytelnikom wyjątkową szansę oddania zbiorów bez ponoszenia kary finansowej.


Wystarczy książki oddać bezpośrednio w siedzibie Biblioteki Głównej – ul. Piłsudskiego 22 lub w jednej z 2 Filii Bibliotecznych na terenie miasta. Użytkownik w rozliczeniu za zniszczoną bądź zagubioną książkę może również przekazać książki zaakceptowane przez bibliotekarza. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zgłoszą się do nas osoby, które pomimo wielokrotnych upomnień, nie zdecydowały się odnieść książek do biblioteki.