Okolicznościowa pieczęć na Narodowe Czytanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie z okazji tegorocznej edycji Narodowego Czytania otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościową pieczęć, która posłuży do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez mieszkańców egzemplarzach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.