Pamiętnik przeżyć i uczuć…

Na październikowe spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej przybyło wielu miłośników poezji. Informacje o Lipnowskiej Grupie trafiają do coraz większego grona miłośników literatury, czego efektem jest udział w spotkaniach nowych osób piszących. Nie od dziś  wiadomo, że na kłopoty dnia codziennego, różne przeżycia emocjonalne dobra jest poezja czy proza.  Jawi się, jako swoisty pamiętnik przeżyć i uczuć… .