Patroni 2015 roku

Sejm RP ustanowił rok 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II oraz Jana Długosza. Decyzją posłów w przyszłym roku będziemy też obchodzić Rok Polskiego Teatru.

  • Rok Św. Jana Pawła II – 10. rocznica śmierci Jana Pawła II i 1. rocznica kanonizacji.
  • Rok Jana Długosza – 600. rocznica urodzin Jana Długosza – kronikarza, polskiego historyka, duchownego, geografa, dyplomaty; wychowawcy synów Kazimierza Jagiellończyka.
  • Rok Polskiego Teatru Publicznego – 250. rocznica powołania Teatru Narodowego, a tym samym ustanowienia w Polsce pierwszego teatru publicznego. Jego powołanie w 1765 r. stało się jednym z wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad kulturą.