Pieczęć na okoliczność Narodowego Czytania

zalacznik narodowe -pieczecOkolicznościową pieczęć z okazji tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania” otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie z Kancelarii Prezydenta RP – Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieczęć posłuży do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez mieszkańców egzemplarzach „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Zapraszamy serdecznie. 3 września – Plac Dekerta w godz. od 10.30-12.00.