„Poczta głosowa sumienia”

Wyjątkowo w drugi piątek miesiąca, 8 listopada, odbyło się spotkanie Lipnowskiej Grupy Literackiej. Przez cały rok Grupa świętuje 30-lecie istnienia i z tej okazji wydany został zbiorowy tomik pt. „Poczta głosowa sumienia”.

Znalazły się w nim wiersze obecnych i byłych członków LGL, zdjęcia ukazujące przyrodę ziemi dobrzyńskiej i dwie bajki dla dzieci. Zbiorek liczy ponad 180 stron. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu będzie spotkanie literatów, sympatyków i miłośników poezji w grudnia 2019r.